December 30, 2016

苦藥泛指中藥的五味,不一定係人所喜愛,但卻有利於疾病。人所喜愛、容易入口的飲食物,反而多有損健康!

#良藥苦口利於病忠言逆耳利於行
#最緊要飲食生活平衡
#CheckCheckCin

#男 #女 #我狀態OK

感謝您加入我們的電子情報!

優惠碼:test_subscription_coupon

© 2024 CheckCheckCin Limited. All rights reserved.
© 2024 CheckCheckCin Limited. All rights reserved.
Logo
CheckCheckCin
Logo
立即下載