April 28, 2022

各位銅鑼灣之友大家好!🙋🏻‍♀️

由今日(4月29日)起至5月5日,CheckCheckCin的紙包米水茶飲
可以在Times Square city’super裡面買得到。

大家快去選購我們的產品吧!😊

感謝您加入我們的電子情報!

優惠碼:test_subscription_coupon

© 2023 CheckCheckCin Limited. All rights reserved.
© 2023 CheckCheckCin Limited. All rights reserved.
Logo
CheckCheckCin
Logo
立即下載